Udruženje za unprijeđenje i kulturu življenja BONAVENTURA , registrirano pri Ministarstvu Pravde BiH, upisano   UP08-07-1-1190/10   od 09.08.2010 godine

Udruženje BONAVENTURA pri Ministarstvu Pravde BiH razvrstava se za područja:

2. GRAĐANSKE INICIJATIVE – 6. KULTURA I UMJETNOST – 7. LJUDSKA PRAVA – 10. ODRŽIVI RAZVOJ

Stalna postavka angažiranog osoblja Udruženja BONAVENTURA

Predsjedavajući Skupštine Udruženja:

 Alen Džehverović

Predsjednica Udruženja:

Jasminka Susmel

Zamjenica predsjednice Udruženja:

Aida Vrućak

 

Stručni suradnik:

Almir Terzić 

Administracija – financije:

Larisa Avdić – financijska menadzerica

Subhija Kazazović – knjigovotkinja

Maida Selimović – administracija

Ciljevi i djelatnosti udruženja BONAVENTURA :

 • Pomoć u promociji unaprijeđenja svijesti o zaštiti okoliša
 • Pomoć u promociji razvoja unaprijeđenja brige o zdravlju čovjeka
 • Pomoć u promociji nenasilja nad živim i neživim u svrhu ugodnijeg življenja u BiH
 • Pomoć u promociji kulture življenja u urbanoj sredini
 • unaprijeđenje svijesti o ljudskim pravima i slobodama
 • pomoć u unaprijeđenju procesa jednakopravnosti među spolovima
 • promocija nenasilja u obitelji
 • pomoć u zbrinjavanju osoba starije životne dobi
 • podizanje svijesti mladih o značaju života živih bića na Zemlji: ljudi, životinja i biljaka
 • opća edukacija iz oblasti zaštite i zbrinjavanja životinja,omasovljavanje,upoznavanje javnosti sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja
 • učešće u razvijanju i implementaciji projekata srodnih ciljevima i djelatnosti Udruženja
 • Pomoć u promociji BiH turističkih destinacija;razmjena iskustava sa sličnim organizacijama iz regiona i iz svijeta
 • Pomoć u organizaciji TV i Radio emisija, tribina, javnih rasprava, seminara, radionica, konferencija i drugih kulturnih manifestacija radi ostvarivanja ciljeva udruženja
 • izdavanje brošura, biltena i knjiga radi ostvarivanja ciljeva udruženja

Ukoliko vam je i jedan od navedenih ciljeva blizak-prepoznatljiv; pridružite nam se : za ugodnije danas i bolje sutra BONAVENTURA!!!!

Smpatizeri , suradnici i volonteri Udruženja za unaprijeđenje i kulturu življenja BONAVENTURA:

01.Adnan Hajrulahović HAAD, Sarajevo

02. Anamarija Susmel Božović, Sarajevo

03. Asmir Muratović, Sarajevo

04. Aldin Pašić, Sarajevo

05. Nikolina Milovanović, Laktaši  

06. Avdo Mirvić, Goražde

07. Arnel Zec, Novi Travnik

08.Fatima Čeligija, Sarajevo

09.Maida Selimović, Sarajevo

10.Mia Ožegović, Sarajevo

11.Muamera Muratović, Sarajevo

12.Indira Mandžuka, Sarajevo

13.Alma Sadikovič, Sarajevo

14.Aldina Ina Selimagić , Sarajevo

15.Luka Lukić, Sarajevo

16. Naida Okan – Pandžić , Vogošća

17. Almedina Glođo

18. Azra Dautović , Sarajevo

19. Vedran Čanković,  Sarajevo

20. Srđan Srdić, Sarajevo

21. Amra Crvenjak, Sarajevo

22. Ana PulkoCerklje na Gorenjskem, Slovenija

23.UDRUŽENJE ŽENA UNIKAT – GORAŽDE

24. Jovana Jeftić, Brčko Distrikt

25. Edina Culov, Goražde

26. Vezira Džidić, Gradačac

27. Darko Živković, Beograd

28. Alen Džehverović, Sarajevo

29. Biserka Ivanović Šarkanović , Split

30. Žana Alapeza, Grude

31. Larisa Avdić, Sarajevo

32. Naida Hadžiabdić, Sarajevo

33.Sanja Papo-Kulić, Sarajevo

34. Alisa Teletovic , Sarajevo

35. Boris Božović, Sarajevo

36. Aida Vrućak, Sarajevo

37. Anes Džehverović, Sarajevo

38. Anida Čmanjćanin, Novi Travnik

39. Almir Terzić, Sarajevo

40. Senita Šeherčehajić, Sarajevo